رایکا پرو - 1001
 • 1024 مگابایت (1 گیگابایت) فضا
 • نامحدود ترافیک
 • 2 هسته پردازنده
 • 2 گیگابایت رم فیزیکی
 • 3MB/s ورودی/خروجی(i/o)
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ادان دامین
 • دارد SSL رایگان
رایکا پرو - 1002
 • 2048 مگابایت (2 گیگابایت) فضا
 • نامحدود ترافیک
 • 2 هسته پردازنده
 • 2 گیگابایت رم فیزیکی
 • 5MB/s ورودی/خروجی(i/o)
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ادان دامین
 • دارد SSL رایگان
رایکا پرو - 1003
 • 5072 مگابایت (5 گیگابایت) فضا
 • نامحدود ترافیک
 • 2 هسته پردازنده
 • 2 گیگابایت رم فیزیکی
 • 8MB/s ورودی/خروجی(i/o)
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ادان دامین
 • دارد SSL رایگان
رایکا پرو - 1004
 • 10144 مگابایت (10 گیگابایت) فضا
 • نامحدود ترافیک
 • 2 هسته پردازنده
 • 2 گیگابایت رم فیزیکی
 • 10MB/s ورودی/خروجی(i/o)
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ادان دامین
 • دارد SSL رایگان