تِلرا - 1001
 • 1024مگابایت (1 گیگابایت) فضا
 • 60 گیگابایت ترافیک
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ادان دامین
 • دارد SSL رایگان
تِلرا - 1002
 • 2048مگابایت (2 گیگابایت) فضا
 • 180 گیگابایت ترافیک
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ادان دامین
 • دارد SSL رایگان
تِلرا - 1003
 • 5072 مگابایت (5 گیگابایت) فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ادان دامین
 • دارد SSL رایگان
تِلرا - 1004
 • 10248 مگابایت (10 گیگابایت) فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ادان دامین
 • دارد SSL رایگان