تِلینا - 512 مگابایت
 • 512 مگابایت فضا
 • 30000 مگابایت(30 گیگابایت) پهنای باند
 • Nvme & SSD استفاده از فضای
 • به صورت ماهانه بک آپ گیری
 • Cpanel کنترل پنل محبوب
 • ندارد قابلیت اجرا میدلاین
 • لایت اسپید وب سرور
 • قابل تنظیم توسط کاربر ورژن PHP
 • دارد گواهی SSL رایگان
 • 0 عدد ساب دامین
 • 0 عدد پارک دامین
 • 0 عدد اددان دامین
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
تِلینا - 1 گیگابایت
 • 1024 مگابایت(1 گیگابایت) فضا
 • 60000 مگابایت(60 گیگابایت) پهنای باند
 • Nvme & SSD استفاده از فضای
 • به صورت ماهانه بک آپ گیری
 • Cpanel کنترل پنل محبوب
 • ندارد قابلیت اجرا میدلاین
 • لایت اسپید وب سرور
 • قابل تنظیم توسط کاربر ورژن PHP
 • دارد گواهی SSL رایگان
 • 1 عدد ساب دامین
 • 1 عدد پارک دامین
 • 1 عدد اددان دامین
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
تِلینا - 2 گیگابایت
 • 2048 مگابایت(2 گیگابایت) فضا
 • 85000 مگابایت(85 گیگابایت) پهنای باند
 • Nvme & SSD استفاده از فضای
 • به صورت ماهانه بک آپ گیری
 • Cpanel کنترل پنل محبوب
 • ندارد قابلیت اجرا میدلاین
 • لایت اسپید وب سرور
 • قابل تنظیم توسط کاربر ورژن PHP
 • دارد گواهی SSL رایگان
 • 2 عدد ساب دامین
 • 2 عدد پارک دامین
 • 2 عدد اددان دامین
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
تِلینا - 5 گیگابایت
 • 5072 مگابایت(5 گیگابایت) فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • Nvme & SSD استفاده از فضای
 • به صورت ماهانه بک آپ گیری
 • Cpanel کنترل پنل محبوب
 • ندارد قابلیت اجرا میدلاین
 • لایت اسپید وب سرور
 • قابل تنظیم توسط کاربر ورژن PHP
 • دارد گواهی SSL رایگان
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود اددان دامین
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
تِلینا - 10 گیگابایت
 • 10240 مگابایت(10 گیگابایت) فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • Nvme & SSD استفاده از فضای
 • به صورت ماهانه بک آپ گیری
 • Cpanel کنترل پنل محبوب
 • ندارد قابلیت اجرا میدلاین
 • لایت اسپید وب سرور
 • قابل تنظیم توسط کاربر ورژن PHP
 • دارد گواهی SSL رایگان
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود اددان دامین
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
تِلینا - 20 گیگابایت
 • 20480 مگابایت(20 گیگابایت) فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • Nvme & SSD استفاده از فضای
 • به صورت ماهانه بک آپ گیری
 • Cpanel کنترل پنل محبوب
 • ندارد قابلیت اجرا میدلاین
 • لایت اسپید وب سرور
 • قابل تنظیم توسط کاربر ورژن PHP
 • دارد گواهی SSL رایگان
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود اددان دامین
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر