وُرا - 5 گیگابایت
  • 5072 مگابایت (5 گیگابایت) فضا
  • نامحدود ترافیک
  • 1 هسته پردازنده
  • 2 گیگابایت رم فیزیکی
  • 10MB/s ورودی/خروجی(i/o)
  • لایت اسپید وب سرور
  • سی پنل/Cpanel کنترل پنل
  • امکان انتخاب از 5.4 تا 8 ورژن php
  • نامحدود ساب دامنه
  • نامحدود پارک دامنه
  • نامحدود ادان دامین
  • دارد SSL رایگان
وُرا - 10 گیگابایت
  • 10240 مگابایت (10 گیگابایت) فضا
  • نامحدود ترافیک
  • 2 هسته پردازنده
  • 2 گیگابایت رم فیزیکی
  • 12MB/s ورودی/خروجی(i/o)
  • لایت اسپید وب سرور
  • سی پنل/Cpanel کنترل پنل
  • امکان انتخاب از 5.4 تا 8 ورژن php
  • نامحدود ساب دامنه
  • نامحدود پارک دامنه
  • نامحدود ادان دامین
  • دارد SSL رایگان
وُرا - 15 گیگابایت
  • 15360 مگابایت (15 گیگابایت) فضا
  • نامحدود ترافیک
  • 2 هسته پردازنده
  • 3 گیگابایت رم فیزیکی
  • 15MB/s ورودی/خروجی(i/o)
  • لایت اسپید وب سرور
  • سی پنل/Cpanel کنترل پنل
  • امکان انتخاب از 5.4 تا 8 ورژن php
  • نامحدود ساب دامنه
  • نامحدود پارک دامنه
  • نامحدود ادان دامین
  • دارد SSL رایگان
وُرا - 20 گیگابایت
  • 20480 مگابایت (20 گیگابایت) فضا
  • نامحدود ترافیک
  • 2 هسته پردازنده
  • 4 گیگابایت رم فیزیکی
  • 20MB/s ورودی/خروجی(i/o)
  • لایت اسپید وب سرور
  • سی پنل/Cpanel کنترل پنل
  • امکان انتخاب از 5.4 تا 8 ورژن php
  • نامحدود ساب دامنه
  • نامحدود پارک دامنه
  • نامحدود ادان دامین
  • دارد SSL رایگان
وُرا - 25 گیگابایت
  • 25600 مگابایت (25 گیگابایت) فضا
  • نامحدود ترافیک
  • 2 هسته پردازنده
  • 4 گیگابایت رم فیزیکی
  • 25MB/s ورودی/خروجی(i/o)
  • لایت اسپید وب سرور
  • سی پنل/Cpanel کنترل پنل
  • امکان انتخاب از 5.4 تا 8 ورژن php
  • نامحدود ساب دامنه
  • نامحدود پارک دامنه
  • نامحدود ادان دامین
  • دارد SSL رایگان
وُرا - 30 گیگابایت
  • 30720 مگابایت (30 گیگابایت) فضا
  • نامحدود ترافیک
  • 2 هسته پردازنده
  • 4 گیگابایت رم فیزیکی
  • 25MB/s ورودی/خروجی(i/o)
  • لایت اسپید وب سرور
  • سی پنل/Cpanel کنترل پنل
  • امکان انتخاب از 5.4 تا 8 ورژن php
  • نامحدود ساب دامنه
  • نامحدود پارک دامنه
  • نامحدود ادان دامین
  • دارد SSL رایگان